Spoon & Fork Magazine

สัมภาษณ์เพื่อลงสื่อนิตยสาร Spoon & Fork Magazine ในคอลัมภ์ Chef's secret ซึ่งเป็นการเล่าถึงที่มาที่ไปของ Sofuto Cream และเรื่องราว เคล็ดลับของการทำธุรกิจขนมหวานจนกลายเป็นร้านขนมหวานชื่อดังแห่งเมืองเชียงใหม่ โดย Spoon&Fork เป็นนิตยสารสำหรับผู้ที่รักการกิน ดื่มและการเข้าครัว อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยการนำเสนอแบบสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ