Wongnai Users' Choice 2019

Wongnai Users’ Choice 2019 รางวัลโดยคนไทยเพื่อคนไทย เป็นรางวัลที่ตอบโจทย์เรื่องราวของความอร่อย รางวัล Wongnai Users’ Choice นอกจากเป็นร้านยอดนิยมจากความคิดเห็นของคนไทยแล้ว ยังเป็นเครื่องหมายการันตีถึงการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของร้านอาหาร โดยจำนวนร้านที่ได้รับรางวัลมีทั้งหมด 480 ร้าน โดยในปีนี้ SOFUTO CREAM by THE VOLCANO ก็ได้รับรางวัล Wongnai Users’ Choice 2019 เช่นเดียวกัน ซึ่งได้รับรางวัลนี้มาเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันแล้ว ตั้งแต่ปี 2017-2019

อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่