Human Resource

Mon - Fri 08:00 - 17:00

Email job.thevolcano@gmail.com

Tel 053 114 767 , 064 492 9590

Line ID: thevolcanojobs

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

ดููแล ประสานงาน และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการตลาด ทั้ง Online และ Offline ได้แก่
- วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ วิเคราะห์และเลือกกลุ่มเป้าหมายลูกค้า ยิงแอดให้ตรงกลุ่มลูกค้าตัวอย่าง ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, IG, Tiktok, Google
- สร้างสรรค์คอนเทนท์ / สื่อประชาสัมพันธ์ / แคมเปญทางการตลาด ลงบนสื่อ Social Media ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- ดูแลและควบคุมงบประมาณในการยิงแอดเทียบกับยอดขายออนไลน์
- จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและลูกค้า เช่น Content ที่ได้รับ ความนิยม, กลุ่มลูกค้า, พฤติกรรมของผู้บริโภค
- ติดต่อประสานงานกับสาขาหน้าร้าน และบริษัทภายนอก รวมทั้งการติดต่อกับ Influencer, เพจรีวิว ต่างๆ
- ถ่ายภาพและวิดีโอสินค้า เพื่อสนับสนุนการขายและลงบนสื่อ Social Media ต่างๆ
- เป็นหนึ่งในทีมงาน Event / Catering ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

*เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

พนักงานขับรถส่งสินค้า/คลังสินค้า

รายละเอียดงาน
- จัดเตรียมของ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่งของให้สาขา
- เช็คของขึ้นรถและลงรถตามเอกสารการจัดส่งของ
- ดูแลและรับผิดชอบของระหว่างจัดส่งให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
- จัดส่งของให้ถึงสาขาตามเวลาที่กำหนด
- ช่วยงานครัวกลางหากไม่มีงานจัดส่งของ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

*หากมีความสามารถด้านงานช่าง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หมายเหตุ : ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

Management Trainee

- เรียนรู้ ควบคุมดูแลการทำขนม เครื่องดื่ม ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
- ให้บริการและควบคุมดูแลมาตรฐานการบริการภายในร้าน โดยเน้นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
- กระตุ้นยอดขาย
- บริหารค่าใช้จ่ายภายในร้าน
- กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มีความเป็นผู้นำสูง
- บริหารจัดการงานทั่วไปภายในร้าน
- รายงานผลการปฏิบัติต่อหัวหน้างาน

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
*หากมีประสบการณ์การทำงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่มาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

พนักงานประจำหน้าร้าน/สาขา

- จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน
- ทำขนม เครื่องดื่ม ตามมาตรฐานของร้าน
- บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
- เช็คสต๊อกสินค้าให้เพียงพอสำหรับการขาย
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ช่วงปิดร้าน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

พนักงาน Part time

- จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน
- ทำขนม เครื่องดื่ม ตามมาตรฐานของร้าน
- บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ช่วงปิดร้าน
- ช่วยเหลืองานอื่นๆ ภายในร้าน

พนักงานฝ่ายผลิต ประจำครัวเบเกอรี่

-ผลิตขนม / เบเกอรี่ ตามมาตรฐานและแผนงานของบริษัท
-ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในครัว รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องผลิต
-เช็คสต็อกวัตถุดิบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน ครัวกลาง หลัง มช. ซอยวัดอุโมงค์
เวลาทำงาน 07.00-16.00 น. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์